Discriminatie van personen met een psychische kwetsbaarheid

De lezing vertrekt vanuit de vragen:

– Hoe omgaan met discriminaties van patiënten met een psychiatrische problematiek?

– Wanneer is er juridisch sprake van een (verboden)discriminatie

– Welke stappen kan men als derde ondernemen om een slachtoffer te ondersteunen bij het nemen van juridische stappen?

Het antwoordt op die vragen bevat 3 grote onderdelen:

1) Analyse

2) Welke bescherming is er voozien

3) Concreet regelgevend kader in de praktijk

Na de presentatie is er ruimte voorzien voor Q &amp:amp: A

Marie Spinoy is doctoraatsonderzoeker en verbonden aan de faculteit Rechten van de KU Leuven. Ze is gespecialiseerd in constitutioneel recht.

Accreditatie “Ethiek en economie” is aangevraagd

Inschrijven kan via deze link

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-lid 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

10 januari, 2022 - 10 januari om 20uur is correct. Webinar met Marie Spinoy om 20u

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21027330

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven