Diagnostiek van Autisme: een benadering uit de geschiedenis

Frederik Boven bestudeerde als eerste het volledige werk van drie kinderpsychiaters die al vroeg over autisme schreven:

Hans Asperger (1938), Leo Kanner (1943) en George Frankl (1955).

Zij ontwikkelden een holistische benadering van diagnostiek, waarbij inzicht in de hele persoon centraal stond.

Daarbij hadden ze veel aandacht voor de non-verbale signalen die kinderen afgeven. Asperger, Kanner en Frankl schreven vooral over de diagnostiek van autisme.

Ze zagen autisme als een stoornis van het contact met andere mensen, met name het emotionele contact. Frederik Boven heeft dit idee verhelderd en een nieuwe interpretatie van hun werk ontwikkeld, waarin ook het concept ‘integratie’ centraal staat. Met name Asperger en Kanner beschreven autisme als een stoornis die de integratie van de hele persoonlijkheid raakt. Frederik Boven heeft zelf de diagnose Syndroom van Asperger.

Dr. Frederik Boven is historisch psycholoog en filosoof. Hij is recent gepromoveerd op een proefschrift over de geschiedenis van autisme. is directeur van Autisme Digitaal, samenwerkingspartner binnen het project Autisme en Contact

Accreditering “Ethiek en Economie” is aangevraagd

Hier inschrijven

Tarieven:

15€ ASO-VVP/VVK/VVN 25€ VVP/VVK/VVN-leden 50€ Anderen

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers Wetenschappelijk secretaris VVP

Annulaties tot 7 dagen voor de activiteit worden aanvaard.

VVP activiteit

Online

Informatie

23 mei, 2022 - Webinar 20u -21.30u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Frederik Boven

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

22006677

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven