De sectie Langdurige Zorg en Rehabilitatie en het Mobiel Psychiatrisch Team Dak- en Thuislozen van de stad Antwerpen nodigen uit voor een studiedag

Het Mobiel Psychiatrisch Team Dak- en Thuislozen (MPTDT) is een samenwerkingsverband tussen ZNA Volwassenpsychiatrie, ZG Multiversum en CAW Antwerpen en richt zich op cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening, die dak- of thuisloosheid ervaren en zorgmijdend zijn. De voorbije jaren hebben ons geleerd dat een intersectorale aanpak voor deze kwetsbare groep noodzakelijk is. Omdat het team 5 jaar bestaat, willen we met een studiedag stilstaan bij het werken met een outreach behandeling voor deze doelgroep.

Programma

12u30 onthaal

13.00u welkomstwoordje

13u15 prof. dr. Philippe Delespaul

Optimale integrale zorg voor mensen met meervoudige zorgbehoeften

14u15 Liesbeth Reynders

Toelichting AZIS+

15.00u pauze

15u30 Eva de Bie

KADANS: multidisciplinaire samenwerking voor dak- en thuislozen met complexe problematiek

16.00u team MPTDT

Ervaringen van vijf jaar MPTDT

16u45 start receptie

18.00u debat Phillipe Dellespaul en Jan Van Hecke: Blijven er voldoende bedden over voor EPA-patiënten?

Accreditering “Ethiek en Economie” is aangevraagd

Deelnameprijs: 25€ medewerkers van ZNA, Multiversum en CAW Antwerpen 45€ VVP-leden 25€ ASO vvp-leden 45€ artsen 25€ anderen (vpk, psychologen…)

Iedereen van harte welkom!

Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Op locatie

Informatie

4 mei, 2023 - Inschrijvingen zijn afgesloten

vvp ism het Mobiel Psychiatrisch Team Dak- en Thuislozen van de stad Antwerpen

Plaats

Auditorium van het Sint-Vincentiusziekenhuis, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen

Spreker(s)

Prof. Philippe Delespaul, Liesbeth Reynders, Eva de Bie, ...

Moderator

Dr.Kirsten Catthoor

Inlichtingen

info@vvponline.be

Organisatornummer

2,862

Rubriek

6

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven