De laatste stand van zaken op gebied van genetica van depressie en psychose: van biologie naar klinische praktijk

Wij voorspellen op basis van onze en eerdere bevindingen uit de psychiatrische genetica dat precisiepsychiatrie de komende jaren in toenemende mate mogelijk zal worden, o.a. door verbeteren van diagnostiek en door het nauwkeuriger voorspellen van ziektebeloop en respons op psychofarmaca. Bovendien kunnen psychiaters deze inzichten bij genetische counseling gericht inzetten om patiënten en familieleden beter voor te lichten en te begeleiden . Tarieven: 25€ VVP/VVK-/ VVN-leden 50€ anderen

Via deze link inschrijven aub

Accreditering rubriek “Psychiatrie” wordt aangevraagd” Allen van harte welkom!

Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris, mede namens het Dagelijks Bestuur

VVP activiteit

Online

Informatie

29 maart, 2021 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Jurjen Luykx

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20019271

Rubriek

2

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven