De kinderen van de rekening: de tol van de armoede en het kapitaal van de toekomst

Kinderen groeien en bloeien in een stimulerende omgeving waarin volwassenen voor veiligheid, aandacht en voeding voor lichaam en geest zorgen. Omgekeerd heeft het ontbreken van materiële en mentale middelen een ondermijnende impact op levensverwachting en gezondheid, welzijn en prestaties in het latere leven. De eerste levensjaren van een kind zijn in dat proces cruciaal.

Kinderarmoede oplossen begint bij de armoede van de gezinnen waarin zovele, te veel, kinderen opgroeien. Het is een maatschappelijke uitdaging, want armoede is een blaam voor de samenleving en legt een hypotheek op de toekomst van iedereen door verlies van psychologisch, sociaal, maatschappelijk en economisch kapitaal.

Geerdt Magiels gaat in deze eerste webinar van een reeks van twee in

– op de gevolgen van armoede op kinderen en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid en welzijn in hun verdere leven.

– Hij zal ook dieper ingaan op strategieën die de kansarmoede van kinderen kunnen verlichten en hen een vruchtbare voedingsbodem geven om te kunnen floreren.

Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. Als schrijver en spreker zoekt hij in boeken, essays, artikels, radioverhalen, tentoonstellingen en lezingen de juiste woorden en beelden om de complexiteit van de wereld begrijpelijker te maken. Daarbij vraagt hij aandacht voor wie en wat kwetsbaar is in deze wereld vanuit de overtuiging dat beter begrijpen kan leiden tot meer mildheid en solidariteit in diversiteit.

Inschrijven kan via deze link

Tarieven: 30€ vvp/vvk/vvn leden 20€ ASO-leden vvp/vvk/vvn leden 50€ anderen

Allen van harte welkom!

Dr. Peter Niemegeers Wetenschappelijk secretaris vvp

Annulaties van de webinar worden tot 2 dagen ervoor aanvaard

VVP activiteit

Online

Informatie

19 september, 2023 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Geerdt Magiels

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23020055

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven