De geestelijke gezondheidszorg in het web van netwerke

De overheid stimuleert de ontwikkelingen van netwerken in de zorg, ook in de geestelijke gezondheidszorg. Met de ontwikkeling van netwerken heeft de overheid als doelstelling dat mensen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven en hun eigen sociale contacten kunnen behouden. In dit symposium willen we dieper ingaan op de positie van de patiënt in het “web” van deze netwerken en wat dit betekent voor de verschillende stakeholders. Er zullen een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt worden en tevens persoonlijke ervaringen met het werken in netwerken gedeeld. Daarnaast wordt een beeld geschetst over hoe het financieringssysteem mee loopt doorheen dit web van trajecten en zal de visie vanuit de overheid toegelicht worden.

Het programma start om 15u30 en eindigt om 21u00. Meer informatie over het programma vindt u terug op: zorgbeleid.be

U kunt zich via deze link nog voor het symposium inschrijven. Wij hopen u te mogen ontmoeten op dit symposium.

Andere activiteit

Informatie

13 december, 2019

Zorgbeleid.be

Inlichtingen

info@zorgbeleid.be

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven