De geestelijke gezondheid van en de psychische hulpverlening aan gedetineerden van Maghrebijnse origine

De geestelijke gezondheid van en de psychische hulpverlening aan (etnisch-)culturele minderheden in een detentiecontext is tot op heden een onderbelicht thema binnen de wetenschappelijke literatuur. Gelet op de ‘superdiversiteit’ binnen het gevangeniswezen en de dominante rol van ‘cultuur’ in het denken over psychisch lijden, is het belangrijk om te kijken hoe sociale professionals dit aspect beter kunnen integreren in hun dagelijkse praktijk.

Tarieven: 25€ VVP/VVK-/ VVN-leden 50€ anderen Accreditering rubriek “Ethiek en economie wordt aangevraagd” Allen van harte welkom! Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris, mede namens het Dagelijks Bestuur

VVP activiteit

Online

Informatie

25 januari, 2021 - Annulatie wegens ziekte.

VVP

Plaats

Spreker(s)

Ellen Vermet en Veerle Draulans (soc.kuleuven.be)

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20019253

Rubriek

6

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven