Burgerschap

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben naast voldoende en adequate geestelijke gezondheidszorg en behandeling, ook nood aan intensieve ondersteuning om te kunnen participeren in de maatschappij.

Het concept burgerschap wordt vaak in deze context gebruikt. In een ideale wereld biedt burgerschap mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en om mensen te ontmoeten in goede omstandigheden. Maar er zijn ook valkuilen, zoals sociale uitsluiting, isolatie en segregatie.

Burgerschap promoten past goed in het verhaal van persoonlijk herstel bij mensen met een psychische problematiek, omdat het enerzijds een eigen zoektocht is, en anderzijds sociaal is ingebed.

Het conceptual framework van Rowe (2015) over burgerschap, omvat het 5R-model: Rights, Responsibilities, Roles, Resources and Relationships.

In deze webinar zal dieper ingegaan worden op al deze aspecten.

Jaap van Weeghel. is prof.dr. Emeritus, TS Social and Behavioral Sciences, Tranzo, Scientific center for care and wellbeing

Accreditering “psychiatrie” is aangevraagd

Hier inschrijven

Tarieven: 35€ VVP/VVK/VVN – leden 25€ ASO- VVP/VVK/VVN – leden 55€ Anderen

Iedereen van harte welkom!

VVP activiteit

Online

Informatie

27 februari, 2024 - Webinar 20u met Jaap Van Weeghel

VVP

Plaats

Spreker(s)

Jaap Van Weeghel

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23033249

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven