Bewegen op verwijzing: een nieuw psychiatrisch instrument?

Bewegen is een medicijn. Goedkoop en zonder nevenwerkingen.

Deel 1

In een eerste deel wordt de substantiële wetenschappelijke evidentie voor de effecten van lichaamsbeweging bij verschillende psychiatrische aandoeningen besproken en gekaderd binnen het psychiatrisch instrumentarium door Prof. Davy Vancampfort, co-auteur van verschillende peer reviewed meta-analyses op dit vlak.

Deel 2

In het tweede deel wordt “Bewegen op Verwijzing” van het Vlaams Instituut “Gezond Leven” voorgesteld.

Dit Vlaams initiatief biedt de mogelijkheid voor artsen, ook psychiaters, om cliënten te verwijzen voor coaching rond specifieke beweging gericht op het beïnvloeden van hun medische of psychiatrische problematiek.

Het specifieke van dit project, de actoren, de praktische modus operandi – van verwijzing tot begeleiding– en de samengebrachte know how worden besproken door Luc Lipkens (Gezond Leven) en door Jim Vancampfort, zelf actief als bewegingscoach.

Er wordt tijd voor vragen en interactie met de sprekers voorzien.

Tarieven: 25€ vvp/vvk/vvn 50€ anderen

Accreditering rubriek “psychiatrie” is aangevraagd

inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqanNRM-pXkPXwlpffVVCnKU1S-GJhk8kA8JwundVhih4Uvw/viewform?…

Iedereen welkom!

Hendrik Peuskens Secretaris VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

28 april, 2021 - Save the date!

VVP

Plaats

Spreker(s)

Gezond leven

Moderator

Hendrik Peuskens

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven