Armoede, de aspecten ervan die met medicatie en apotheken te maken hebben

Zorgvuldig omgaan met de psychische gezondheid van mensen is niet alleen een kwestie van geschikte en toegankelijke psychiatrische zorg. Het vraagt ook moedige politieke keuzes en noodzakelijke aanpassingen van maatschappelijke structuren. Geschikte geestelijke gezondheidszorg, in combinatie met een aangepaste sociale en financiële inkadering voor deze groep kwetsbare mensen, is in wezen niet meer dan een fundamentele toepassing van universele mensenrechten.

Hans De Loof geeft toelichting hoe het beleid meer moet inzetten op ondersteuning van psychiatrische patiënten in armoede.

Hiervoor bespreekt hij onder meer:

a) Het includeren van inspuitbare vormen van langwerkende antipsychotisch werkende medicatie in klasse A medicatie, zodat die gratis wordt voor de EPA-patiënt

b) Een vorm van terugbetaling voorzien voor elke noodzakelijke medicatie voor EPA-patiënten, ook voor benzodiazepines. De totale kost van alle medicatie mag het bedrag van €27 per maand niet overschrijden, dat is 3% van het huidige leefloon. Het hanteren van de maximumfactuur volstaat niet als tegemoetkoming voor deze populatie patiënten.

c) Aanpassing van de huidige voorstellen van het digitaal voorschrift op maat van EPA-patiënten. De mogelijkheid om op eenvoudig verzoek voorgeschreven medicatie te kunnen opvolgen met een papieren voorschrift, zonder digitale hulpmiddelen.

d) De mogelijkheid voorzien om de nieuwe vormen van voorschriften te vertalen in de moedertaal van de patiënt, zowel voor digitale toepassing, als op papier.

e) Het includeren van ervaringsdeskundigen in de Recip-e werkgroep.

Hans De Loof is Apotheker en verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij is verbonden aan het Jaarboek Armoede, en actief lid van de Werkgroep “Arm maakt ziek, ziek maakt arm” van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid

Accreditering rubriek 6 “Ethiek en economie” is aangevraagd

Inschrijven via deze link

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

28 maart, 2022 - Webinar met Hans De Loof om 20u

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21027363

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven