Arbeidsongeschiktheid bij personen met een psychische kwetsbaarheid

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis pleit al jaren voor het afschaffen van het ziektebriefje en een ommezwaai in de aanpak van langdurig zieken. Het einddoel mag niet de ziekte-uitkering zijn, maar de terugkeer naar werk.

Bij mensen met een psychische kwetsbaarheid ligt arbeidsongeschiktheid nog gevoeliger dan bij mensen met pakweg lager rugpijn. Door het stigma dat op psychiatrische aandoeningen rust, door bijbehorende faalangst en de verwachting van verplicht te gaan werken zonder dat men er klaar voor is, maakt dat er soms een vicieuze cirkel ontstaat.

We zijn benieuwd naar mogelijke oplossingen voor deze ingewikkelde kwestie.

Prof. Dr. Lode Godderis is hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en is ook directeur onderzoek bij IDEWE.

Accreditering “Psychiatrie” wordt aangevraagd

Inschrijven via deze link

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

24 februari, 2022 - Webinar met Lode Godderis om 19.30u

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21027345 t

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven