Afgelast!!!Drugs in peripartum: een steeds vaker voorkomende uitdaging voor zorgverleners – ethische reflecties’

19.00u Onthaal &amp:amp: welkomst

19.15u Verloskundige aandachtspunten bij druggebruik in het peripartum

Prof. Kristel Van Calsteren &amp:amp: dr. Lore Lannoo Dienst gynaecologie-verloskunde UZ Leuven

19.55u Neonatale aspecten van maternaal druggebruik

Prof. dr. Anne Smits – Dienst neonatologie UZ Leuven

20.35u Pondo: Perinataal ondersteuningsnetwerk druggebruikende ouders

Mevr. Veerle Bex – Veerhuis Leuven

21.15u Einde

Accreditering Ethiek en economie is aangevraagd

U kan zich hier inschrijven

Allen van harte welkom!

Titia Hompes -Sectievoorzitter Perinatale Psychiatrie

VVP activiteit

Op locatie

Informatie

23 maart, 2020 - Afgelast!

Sectie Perinatale psychiatrie van de vvp

Plaats

UPC KU Leuven campus Kortenberg - Aula

Spreker(s)

K. Van Calsteren, L. Lannoo, A. Smits, V. Bex

Moderator

Titia Hompes

Organisatornummer

2,862

Rubriek

6

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven