Advies aan kabinet Minister Vandenbroucke

Afgelopen dinsdag is een delegatie van het Dagelijks Bestuur van de VVP, samen met enkele Franstalige collega’s, ontvangen door Minister Vandenbroucke, zijn kabinetchef Jan Bertels en adviseur geestelijke gezondheidszorg Isabel Moens.

Het was een constructief en lang gesprek, met een Minister die zeer goed kan luisteren. Hij gaf blijk van grote interesse in onze visie, en was ook goed ingelicht over onze eerste webinar over de RIZIV-conventie, waarbij Isabel Moens een presentatie heeft gegeven.

Onze kritische bedenkingen werden niet negatief onthaald. Integendeel. Minister Vandenbroucke gaf aan dat er inderdaad over bijvoorbeeld honorariumverschillen tussen psychologen en psychiaters nooit is nagedacht.

Als belangrijkste conclusies weerhouden we de volgende:

Van de €200 mio die federaal jaarlijks standaard beschikbaar zullen zijn voor de GGZ, gaat de eerste periode standaard driekwart van het budget naar de conventie voor psychologische zorg. Het resterende bedrag zal grotendeels geïnvesteerd worden in de zorg voor EPA-patiënten, waarbij financiering van psychiatertaken een optie is.

De conventie psychologische zorg is hoofdzakelijk gericht op milde tot matige klachten, en niet zozeer op ernstige pathologie. Dat neemt niet weg dat klachten snel kunnen evolueren, en precies dat maakt het structureren van de zorg zo complex.

De minister is er na ons gesprek niet meer van overtuigd dat de vrijgevestigde / ambulant werkende psychiater voldoende betrokken is in de netwerkstructuren. Nochtans ambieert de conventie een intensieve multidisciplinaire samenwerking op alle niveaus. Er werd onderstreept dat overlegmomenten voor sommige psychiaters vrijwilligerswerk zijn, en dat dit hen vaak doet afhaken en hun engagementen doet opgeven.

De vraag naar een duidelijkere plaatsbepaling van de psychiater in de hedendaagse ggz in het algemeen en binnen de huidige conventie in het bijzonder, en de functies die een psychiater te vervullen heeft, werd goed ontvangen.

De minister heeft de VVP officieel de vraag gesteld om een visietekst hieromtrent te schrijven. Deze tekst – https://orca.cardiff.ac.uk/106086/1/The%20WPA.pdf – kan als uitgangspunt fungeren.

Om de VVP-leden de kans te geven te reflecteren over deze onderwerpen, hebben we besloten een webinar te organiseren over het onderwerp op maandag 29 november om 20u. De suggesties zullen mee genomen worden naar de schrijfgroep die de adviestekst voor het Kabinet Vandenbroucke voorbereidt.

Moderatoren van dienst zijn Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers. Het lezen van de tekst van WPA/Lancet wordt van harte aanbevolen als voorbereiding voor de webinar.

  • U krijgt de dag van de webinar de mail tot deelname in uw mailbox.

Accreditering rubriek 6Ethiek en Economie” is aangevraagd

Hier inschrijven aub

Tarief: 10€

Iedereen van harte welkom om mee na te denken, kritische vragen te stellen en constructieve voorstellen te doen.

VVP activiteit

Online

Informatie

29 november, 2021 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Debat

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21023824

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven