1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen &amp: Jongeren – ‘In Contact’

Zonder contact geen zorg? Relatie tussen jongere en hulpverlener, samenwerking met context, participatie, afstand-nabijheid, sociale media, voeling met culturen, raakvlak tussen praktijk en wetenschap, afstemming met netwerken, transitie, connectie tussen lichaam en geest, botsing tussen leven en dood, stop contact…

Contact wordt de rode draad binnen diverse themata en zal stof vormen voor de symposia, debatten, workshops en posters op dit congres, dit dankzij de inzendingen van de verschillende sprekers.

Daarnaast zullen een aantal geselecteerde keynote-sprekers vanuit hun expertise ‘state-of-the-art’ lezingen geven en zo, voor een breed publiek, hun verhelderende inzichten of kritische bedenkingen formuleren.

We hopen u in groten getale te mogen ontmoeten in Antwerpen.

……….

Andere activiteit

Op locatie

Informatie

Van 13 september, 2022 tot 14 september, 2022

ZNA UKJA en CAPRI Jeugd van UAntwerpen

Plaats

Campus Drie Eiken Wilrijk

Spreker(s)

Bart Cambré, Seppe Nobels, Eva Kestens, Inge Glazemakers, Cachet.....

Inlichtingen

communicatie@zna.be

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven