31/05/2024: throwback congres ‘Ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie’

🔊 “Dienen we, Nederland achterna, kinderbeschermingsmaatregelen vanaf week 24 in de zwangerschap op te leggen?”

🔉 🔊 “Ook binnen het kader van wils(on)bekwaamheid, is er een evolutie naar Supported Decision Making, waarbij zoveel mogelijk zorgbeslissingen samen met de patiënt genomen wordt.”

💡 Food for thought op het congres rond ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie, georganiseerd door de sectie Perinatale Psychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ), met inleiding door Hompes Titia en eerste lezingen deze ochtend door Joris Vandenberghe, Sanne van der Hout en Kathelijne Koorengevel. En nog vele interessante lezingen en workshops hierna.

5 juni, 2024