Slapeloosheid (insomnia) bij patiënten met schizofrenie

Slapeloosheid (insomnia) komt voor bij een kwart tot de helft van alle patiënten met schizofrenie. In verschillende onderzoeken bij patiënten met chronische schizofrenie vond men associaties tussen slapeloosheid, suïcidaal gedrag en ernst van de symptomen. Ayers en collega’s onderzochten of dit ook geldt bij een eerste psychose. Het onderzoek werd gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin
Ayers N, McCall WV, Miller BJ. Sleep problems, suicidal ideation, and psychopathology in first-episode psychosis. Schizophr Bull 2023; sbad045.

De prevalentie van slaapproblemen varieerde van 40 tot 57% en die van suïcidale ideaties van 5 tot 15%. Slaapproblemen bij aanvang van het onderzoek voorspelden niet of patiënten suïcidale ideaties hadden bij een van de vervolgbezoeken, gemeten met de Calgary Depression Scale for Schizophrenia. Wel bleek dat de 50 patiënten die tijdens alle meetmomenten last hadden van slaapproblemen, bijna 14 keer zoveel kans hadden op suïcidale ideaties tijdens de follow-upperiode vergeleken met de 61 patiënten die nooit slaapproblemen rapporteerden (OR: 13,8, 95%-BI: 6,5-53,4). Dit was onafhankelijk van de aanwezigheid van depressieve klachten. Ook bleek dat slaapproblemen voorspellend waren voor de ernst van de positieve symptomen, gemeten met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Volgens de auteurs benadrukt dit het belang van slaapinterventies.

De conclusie is dat slaapproblemen veel voorkomen bij patiënten met een eerste psychose. Ook zijn aanhoudende slaapproblemen geassocieerd met suïcidaal gedrag. Mogelijk spelen cognitieve problemen die verstoorde besluitvorming teweegbrengen of afwijkingen in het serotoninesysteem en de hypothalamus-hypofyse-bijnieras hierbij een rol.

Volledig artikel