Maand: juni 2024

Vraag tot uitstel projectoproep outreachende urgentiepsychiatrie 24/7

De VVP roept het FOD op om de deadline voor het indienen van projectvoorstellen outreachende urgentiepsychiatrie 24/7 te verdagen naar 20 december 2024. Dergelijke organisatie vereist meer tijd dan voorzien binnen de huidige deadline. Tijd die nodig is voor een degelijke voorbereiding, en afstemming en invulling van alle randvoorwaarden. Is dit niet het geval, zullen […]

Open brief gericht aan Lundbeck rond onbeschikbaarheid nortriptyline (Nortrilen) and amitriptyline (Redomex)

The largest associations for psychiatrists in Belgium, the Flemish Association for Psychiatry (VVP), the Société Royale de Médicine Mental de Belgique (SRMMB), the Belgian Association of Psychiatrists (BAP/VBS), the Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry (BCNBP), and the largest associations of hospital farmacists, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VVZ), Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA), Pharmaciens […]

Slapeloosheid (insomnia) bij patiënten met schizofrenie

Slapeloosheid (insomnia) komt voor bij een kwart tot de helft van alle patiënten met schizofrenie. In verschillende onderzoeken bij patiënten met chronische schizofrenie vond men associaties tussen slapeloosheid, suïcidaal gedrag en ernst van de symptomen. Ayers en collega’s onderzochten of dit ook geldt bij een eerste psychose. Het onderzoek werd gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin Ayers N, […]

31/05/2024: throwback congres ‘Ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie’

31/05/2024: throwback congres ‘Ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie’

🔊 “Dienen we, Nederland achterna, kinderbeschermingsmaatregelen vanaf week 24 in de zwangerschap op te leggen?” 🔉 🔊 “Ook binnen het kader van wils(on)bekwaamheid, is er een evolutie naar Supported Decision Making, waarbij zoveel mogelijk zorgbeslissingen samen met de patiënt genomen wordt.” 💡 Food for thought op het congres rond ethische reflecties op de grens tussen […]