Maand: januari 2024

Cognitieve gedragstherapie: online even goed als face-to-face – A. van der Markt

Belangrijkste resultaten Er werden 31 studies geïncludeerd, met in totaal 3053 deelnemers gericht op verschillende (met name psychiatrische) aandoeningen waaronder depressie, angststoornissen, slaapstoornissen, tinnitus en eetstoornissen. Het belangrijkste resultaat was dat face-to-face- en online-CGT beide even effectief waren in het verminderen van de symptomen van de aandoeningen, met een kleine gepoolde gestandaardiseerde effectgrootte van g […]

Bevraging Ambulant werkende Volwassenenpsychiaters

Om deze laatste punten zo accuraat en objectief mogelijk in kaart te brengen, willen we u warm maken om de 5 minuten durende Bevraging Ambulante Volwassenenpsychiatrie in te vullen tegen uiterlijk 18/2/2024. Het doel is om vanuit de nieuwe VVP-sectie de resultaten voor te leggen aan de betrokken beleidsmakers. De grote respons op de petitie […]

WERKGEHEUGEN; INDIVIDUELE VERSCHILLEN BIJ KINDEREN VAN OUDERS MET PSYCHISCHE PROBLEMEN

Ondanks de genetische overlap tussen schizofrenie en bipolaire stoornis hebben vooral kinderen van ouders met schizofrenie problemen met het werkgeheugen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op analyses op groepsniveau, waardoor individuele verschillen niet zichtbaar zijn. Dit blijkt uit het onderzoek van Andreassen en collega’s bij Deense kinderen met een familiaal hoog risico op schizofrenie of bipolaire […]