Maand: oktober 2023

Betere cardiovasculaire gezondheid, lager risico op ouderdomsdepressie?

Onderzoeksvraag Is een betere cardiovasculaire gezondheid gerelateerd aan een lager risico op depressieve klachten? Belangrijkste resultaten Gedurende de follow-upperiode van 19 jaar kregen 1858 deelnemers (26,5%) nieuwe belangrijke depressieve klachten op één of meer follow-upmomenten. Zowel een hogere cardiovasculaire gezondheid in 1997 als een verbetering in cardiovasculaire gezondheid tussen 1990 en 1997 was gerelateerd aan […]

Open Geestdagen – Campagne van TE GEK!?

Met de Open Geestdagen wil Te Gek!? het belang van mentaal welbevinden onderstrepen en mensen laten kennismaken met de verschillende zorgvormen in de geestelijke gezondheidszorg. Denk hierbij aan preventie, maar ook aan zorgprojecten in je wijk of buurt, en ambulante en residentiële hulp. Alle info: https://www.tegek.be/campagnes/opengeestdagen/over-de-open-geestdagen Dit najaar touren acteur en muzikant Mathias Vergels (Lowieke uit […]

Kan een suicidale crisis op een virtuele acute psychiatrieafdeling behandeld worden?

In Winnepeg in Canada werd tijdens de COVID-19-pandemie een virtuele acute psychiatrieafdeling opgezet voor de behandeling van personen in psychiatrische crisis. Castillo en collega’s evalueerden de behandelresultaten en kosteneffectiviteit van deze virtuele afdeling. Zij publiceerden hun bevindingen in Psychiatric Services in Advance.1 De virtuele psychiatrieafdeling was bedoeld voor de vrijwillige opname van psychiatrische patiënten, ongeacht de gestelde diagnose. […]