Maand: september 2023

Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is een meldpunt voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sectoren en organisaties waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Het is een samenwerking tussen het Agentschap Justitie en Handhaving (AJH) van de Vlaamse overheid, en het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)(opent in nieuw venster). Het meldpunt heeft twee kernopdrachten: Meldingen van grensoverschrijdend gedrag ontvangen en er een […]

Intergenerationele kwetsbaarheid voor trauma en psychotische ervaringen

Waarom dit onderzoek? Eerder onderzoek heeft een sterk verband aangetoond tussen traumatische ervaringen en het ontstaan van psychotische ervaringen en klachten. Echter, de rol van familiaire factoren hierin is onderbelicht. Met name het concept van intergenerationeel trauma is beperkt onderzocht. Hieronder wordt verstaan dat blootstelling aan vroegkinderlijk trauma langdurig invloed kan hebben op ouders en […]

Belgische wetenschappers ontdekken hoe hersencellen afsterven bij alzheimer: “Een dubbele doorbraak”

Wetenschappers, onder leiding van topexpert Bart De Strooper (VIB-KU Leuven), hebben ontdekt hoe hersencellen afsterven bij de ziekte van Alzheimer. Ze zijn er ook in geslaagd om bij muizen het afsterven van neuronen te voorkomen. “Er is momenteel een echte revolutie aan de gang in het alzheimeronderzoek”, zegt De Strooper.

Lichaam en geest bij anorexia nervosa; een systematisch literatuuroverzicht

Doel: We onderzoeken het therapeutisch effect van mindfulness en yoga in de behandeling van de verstoorde lichaamsbeleving bij patiënten met AN. Conclusie: Een verstoord lichaamsbeeld vormt bij de diagnose van anorexia nervosa (AN) een belangrijk onderdeel van het ziektebeeld. In de klinische presentatie leidt dit tot symptomen zoals ontevredenheid over het lichaam, verstoorde perceptie van […]

Zelfstigma en sociale steun bij patiënten met verslavingsproblematiek

Doel: Zicht krijgen op de samenhang tussen ervaren sociale steun, gewenste sociale steun en zelfstigma bij patiënten met verslavingsproblematiek en onderzoeken of de ernst van de verslaving hierin een rol speelt. Conclusie: Met het huidige onderzoek is voor het eerst meer inzicht verkregen in de relatie tussen gewenste sociale steun en zelfstigma bij patiënten met […]

ECT verlaagt risico’s, ook bij eerder cerebrovasculair accident

De Gezondheidsraad wees, in zijn advies in 2019, reeds op het knelpunt dat mensen met hun klachten terechtkomen bij óf een zorgverlener die alleen focust op lichamelijke aandoeningen, óf bij een zorgverlener die zich exclusief richt op psychische aandoeningen. Lichamelijke klachten worden dan onterecht toegeschreven aan een psychische aandoening en andersom. Daarbij voelen zorgverleners zich […]