Maand: juni 2023

Chaos in de thuissituatie en borderlinekenmerken bij adolescenten en jong­volwassenen

Doel: Onderzoeken of er een verband bestaat tussen chaos in de thuissituatie en BPS-kenmerken bij adolescenten en jongvolwassenen. Daarnaast onderzoeken we welke invloed leeftijd op dit verband heeft. Resultaten: Jongeren met meer chaos in de thuissituatie rapporteerden ook meer BPS-kenmerken. Leeftijd bleek niet van invloed op dit verband. Dit onderzoek is een eerste stap in het […]

Epigenetische veranderingen bij behandeling voor PTSS – C.F.M. van Hooijdonk

Tijdens DNA-methylatie wordt er een methylgroep toegevoegd aan het DNA. Dit epigenetische proces bepaalt mede of specifieke delen van het DNA wel of niet tot expressie komen en dus ‘aan’ of ‘uit’ staan. In deze studie volgden 153 Oegandese patiënten met PTSS narratieve exposuretherapie (98 vrouwen; 55 mannen; gemiddelde leeftijd: 32,45 jaar; SD: 8,77). Tijdens […]

De hardnekkigheid van een paniekstoornis doorbreken

De onderzoekers gebruikten gegevens van 775 patiënten met een paniekstoornis (gemiddelde ziekteduur: 9,5 jaar; SE: 0,4) uit een groot epidemiologisch onderzoek naar alcohol-, drugs- en psychische stoornissen onder de algemene bevolking van de Verenigde Staten (National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions; NESARC). Bij respectievelijk 13% en 27% van de patiënten was er sprake […]

Gevaarlijk of hulpbehoevend? Professionele oordelen over personen met onbegrepen gedrag

Doel: Onderzoeken van de eerste inschatting door politiemedewerkers en ggz-hulpverleners van een persoon met onbegrepen gedrag in de openbare ruimte. Aan politiemedewerkers (n = 53) en ggz-hulpverleners (n = 78) werd beeldmateriaal getoond van een persoon in een park met geagiteerd, hallucinatoir en onvoorspelbaar gedrag. Aan beide groepen werd gevraagd op een onlineplatform een aantal […]