Maand: april 2023

Autismespectrumstoornissen

De resultaten laten zien dat er waarschijnlijk geen causaal verband bestaat tussen maternale infecties tijdens de zwangerschap en ASS bij het ongeboren kind. De relatie wordt mogelijk voor een groot deel verklaard door gedeelde familiefactoren, zoals leefomgeving. Preventie gericht op het verminderen van maternale infecties zal daarom de incidentie van ASS waarschijnlijk niet verlagen.

De verwevenheid van psychiatrie en taal

 Naast het advies om uw kennis over het vele onderzoek op dit gebied te vermeerderen, kunnen we tot slot reeds twee praktische aanbevelingen doen. Wellicht vanzelfsprekend, maar we willen toch benadrukken dat het werken met tolken bij anderstaligen een duidelijke meerwaarde heeft. En laagdrempelig logopedisch onderzoek doen, zowel bij kinderen als volwassenen, kan leiden tot […]