Contact vvp

Vacatures

Psychiater (MV)

PZ St. Annendael Diest

PZ St. Annendael zoekt STAFLID-PSYCHIATERS met interesse in ouderenpsychiatrie enof liaisonpsychiatrie enof mobiel team en beschut onen (Deeltijds te bespreken (combinaties zijn mogelijk tot quasi voltijds))

PZ St. Annendael, gelegen in het centrum van Diest, gekend om zijn warme mens- en herstelgerichte zorg,  zoekt n.a.v. vernieuwende, eigentijdse keuzes in ons zorgaanbod:  STAFLID-PSYCHIATERS met interesse in:
ouderenpsychiatrie en/of liaisonpsychiatrie en/of mobiel team en beschut wonen:

Ouderenpsychiatrie
U bent gecombineerd verantwoordelijk voor en klinisch actief in   :
de psychiatrische ziekenhuisafdeling St. Elizabeth, gespecialiseerd in neurocognitieve & functionele stoornissen en
onze gespecialiseerde consultatiedienst voor ouderen met zowel cognitieve als andere psychische problemen “De Veste”. We koesteren met deze dienst de ambitie om verder uit te groeien tot locoregionaal expertisecentrum, gevoed door de 2-ledigheid van onze VZW (met GGZ én OZ).
tevens coördineert u onze groeiende outreachende activiteit naar verschillende woonzorgcentra. U wordt medisch-psychiatrisch bijgestaan door een ASO.

Liaisonpsychiatrie
U bent de psychiater binnen de multidisciplinaire outreachende equipe naar AZ Diest. U wordt bijgestaan door een ASO psychiatrie, psycholoog en psychiatrisch verpleegkundigen.

Mobiel team en beschut wonen
U bent de psychiater binnen een van de 2 antennes van de mobiele teams & beschut Wonen waar wij vanuit onze organisatie voor instaan, m.n. in Diest of (i.s.m. Fides IBW) in Aarschot. U bepaalt ook samen met een psycholoog en coördinator mee het beleid binnen onze andere extramurale functies (aanmeldingsteam, activering, ontmoeting).

Profiel
U bent erkend als specialist in de psychiatrie of zit in uw laatste jaar ASO Psychiatrie. U bent een deskundige, flexibele en enthousiaste collega met een sterk profiel, die echt multidisciplinair wil werken. U kiest voor een inhoudelijk dynamische loopbaan en  engagement in verschillende intra- en transmurale projecten. U volgde of bent van plan een langdurig psychotherapeutische opleiding te volgen. U bent bekwaam in de uitvoering van ECT of bent bereid hiervoor een opleiding te volgen.

Aanbod
Een kleinschalige en aangename werkomgeving, gericht op individuele noden en krachten van de patiënt, ingebed in een groter zorgnetwerk met Z.Org KULeuven.
Combinatie van de beschreven staffuncties is mogelijk en/of verdere uitbreiding van het klinische takenpakket is bespreekbaar, indien de opportuniteiten die volgen uit een verdere herschikking binnen onze medische staf zich daartoe lenen. Er is tenslotte ook de opportuniteit om algemene ambulante raadplegingen te houden in de regio, ofwel binnen onze eigen poliklinische werking en/ofwel het  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Diest.


VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be