Contact vvp

Vacatures

Ouderenpsychiater (MV)

PZ St. Annendael Diest

Gezocht Dokter in de Geneeskunde met specialisatie Psychiatrie Ouderenpsychiater (Voltijds 16/24ste)

Uw functie:

Als psychiater versterkt u het bestaande team van 6 psychiaters en neemt u behandelings- (en mogelijk ook beleids)verantwoordelijkheid op voor een aantal patiënten binnen het Zorgprogramma Ouderenpsychiatrie, op de ziekenhuisafdeling gespecialiseerd in zowel neurocognitieve als functionele stoornissen.

Daarnaast wordt u uitgenodigd om een complementaire ambulante activiteit op te nemen binnen onze gespecialiseerde multidisciplinaire consultatiedienst “De Veste” voor Ouderen.

Er is ook de opportuniteit om algemene ambulante raadplegingen op te houden in de regio, ofwel binnen onze eigen poliklinische werking en/ofwel het  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Diest.


Uw profiel:

• U bent erkend als specialist in de psychiatrie of zit in uw laatste jaar ASO Psychiatrie.

• U bent een deskundige, flexibele en enthousiaste collega die echt multidisciplinair wil werken.

• U kiest voor een inhoudelijk dynamische loopbaan en  engagement in verschillende intra- en transmurale projecten.

• U volgde of bent van plan een langdurig psychotherapeutische opleiding te volgen.

• U heeft interesse en aanleg voor een bijkomende rol van beleidsarts als de mogelijkheid zich later voordoet.

• U bent bekwaam in de uitvoering van ECT of bent bereid hiervoor een opleiding te volgen.

Ons aanbod:

• Een kleinschalige en aangename werkomgeving, gericht op individuele noden en krachten van de patiënt, ingebed in een groter zorgnetwerk met Z.Org KULeuven.

• Een stevig uitgebouwde poliklinische werking.

• Verdere uitbreiding van het klinische takenpakket is op termijn bespreekbaar, indien de opportuniteiten die volgen uit een verdere herschikking binnen onze medische staf zich daartoe lenen.


Wilt u onze nieuwe collega worden?

Stuur uw reactie, voorzien van motivatie en CV, t.a.v.hoofdarts Dr. Wim Simons, Vestenstraat 1 te 3290 Diest of naar wim.simons@sad.be . Indien u eerst meer informatie wenst, kan u deze ook contacteren op 013/38.05.11.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be