Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

KU Leuven

Psychiater Studentengezondheidscentrum te Leuven (Deeltijds )

Het Studentengezondheidscentrum KU Leuven is op zoek naar een psychiater  voor versterking van zijn multidisciplinair team.


Het Studentengezondheidscentrum verenigt psychologen, psychiaters en huisartsen in een multidisciplinair gezondheidscentrum voor studenten. Het team van psychologen en psychiaters biedt zowel preventieve als curatieve psychologische, psychotherapeutische en psychiatrische zorg aan studenten. Daarnaast geeft het ook advies en consulting over deze zorg aan alle betrokkenen. De centrale doelstelling is enerzijds studiebelemmerende factoren maximaal reduceren en anderzijds kansen bieden om diverse talenten optimaal te helpen ontplooien. Er is een ruim aanbod gaande van info en adviesgesprekken, screening en indicatiestelling, tot een breed psychotherapeutish aanbod, zowel individueel als in groep.

Functie

In duo met een collega psychiater combineer je klinische activiteit met advies, supervisie en beleidsondersteuning

 • je houdt psychiatrische consultaties op verwijzing van de psychotherapeuten, de huisartsen en de zorgcoördinatoren van de dienst Studeren met een functiebeperking;
 • je verzorgt de bijbehorende verslaggeving en attestering en legt waar nodig contact met derden;
 • je geeft individuele en groepstherapie;
 • je draagt tijdens de casusbespreking met het team bij tot gezamelijke besluitvorming inzake aan te bieden traject en uitzonderingen, op basis van medische gronden en binnen het kader van missie en visie van de dienst;
 • je adviseert therapeuten, huisartsen en derden binnen en buiten Studentenvoorzieningen;
 • je zet - met de staf van teamcoördinatoren en diensthoofd - mee de beleidslijnen van de dienst uit en bewaakt de toepassing ervan;
 • je superviseert de ASO psychiatrie.
Profiel

Je bent in het bezit van een diploma of studeert binnenkort af als arts specialist in de psychiatrie en je vervolledigde of volgt bijkomende opleiding in de psychotherapie.

 • je beschikt over een algemene klinische ervaring en hebt ervaring in het domein van medicamenteuze behandeling van psychiatrische problemen én in het domein van de psychotherapie;
 • je bent vertrouwd met of toont een bijzondere interesse in de psychosociale problematiek en alle vormen van psychopathologie waarmee jongvolwassenen kunnen te maken hebben;
 • je hebt goede kennis van het Engels om in die taal consultaties, therapie en verslagen te kunnen afwerken;
 • je bent empathisch en communicatief in contact met studenten, ouders, verwijzers, collega's en derden.
Aanbod

De psychiater die deze functie opneemt zal worden aangesteld via het UPC KU Leuven volgens de daar geldende arbeidsvoorwaarden.        

Interesse?

Voor meer informatie oa over het statuut en de arbeidsvoorwaarden kan u contact opnemen met de heer Freddy Jochmans, algemeen secretaris Z.org KU Leuven, tel. + (32) 2 758 05 00, freddy.jochmans@zorgkuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 22/04/2019
VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be