Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

Gent -Antwerpen

De forensische psychiatrisch centra n.v.zijn momenteel op zoek naar een psychiater, zowel één psychiater voor FPC Gent, als één psychiater voor FPC Antwerpen

De Forensische Psychiatrisch Centra n.v. zijn de eerste high security voorzieningen in België, die zorg op maat leveren aan geïnterneerden in een klinische setting. Ze bekommeren zich om mensen die enerzijds een psychiatrische problematiek hebben en anderzijds te maken hebben met rechtspleging en de gevolgen daarvan. De centra bieden zorg op maat in een klinische setting aan geïnterneerden met een psychiatrische stoornis of een mentale beperking. Risicomanagement staat centraal in de behandeling. Dit heeft als doel het voorkomen van terugval in delict gedrag en de patiënten op een veilige en verantwoorde manier te resocialiseren en te re-integreren. Op deze manier dragen FPC Gent & FPC Antwerpen bij aan een veiligere samenleving.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als psychiater maak je deel uit van de medische staf van de instelling. Je draagt een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie.

Jouw belangrijkste taken zijn:
o Je verricht psychiatrisch-diagnostisch onderzoek bij onze patiënten;
o Je behandelt patiënten in samenspraak met het multidisciplinair team door middel van een behandelplan gebaseerd op welomschreven psychiatrische methodieken;
o Je participeert in de medische staf, meer bepaald de vakgroep psychiaters; sectorstafoverleg; multidisciplinaire opname-, voortgangs- en behandelingsbesprekingen; werkgroepen zorgprogramma's; intercollegiale toetsing d.m.v. referaten en patiëntbesprekingen binnen de instelling, regionaal en bij collega-instituten en bij ad-hoc werk- en projectgroepen;
o Je onderhoudt verschillende interne en externe contacten;
o Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van een zorgverleningsbeleid op sector- en kliniekniveau en neemt deel aan het daarvoor georganiseerde overleg.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be