Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis “Sint-Lucia” te Sint-Niklaas

De vzw Sint-Lucia heeft een vacature voor een part-time psychiater (M/V)

Het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis “Sint-Lucia” te Sint-Niklaas is een middelgroot psychiatrisch ziekenhuis (in totaal 263 bedden en plaatsen) met volgende doelgroepen: algemene psychiatrie (depressie—angst), alcohol / medicatieabusus, gerontopsychiatrie, persoonlijkheidsproblematiek, seksuele delinquentie en resocialisatie. We verzorgen tevens electroconvulsietherapie en staan in voor het Mobiel Team Acute Zorg van regio Noord en Midden Netwerk Aalst—Dendermonde—Sint-Niklaas.
Er bestaat een nauwe samenwerking met Beschut Wonen Waasland (85 plaatsen) en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Casa Neri (60 bewoners).

Job inhoud:

  • Beleidspsychiater (outreach) functie 2A art. 107 (binnen netwerk ADS)
  • Medische aansturing van een (open) opnameafdeling
  • De parttimefunctie kan gerust aangevuld worden met meerdere consultatieuren gezien de grote vraag
VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be