Contact vvp

Vacatures

Hoofdarts (M/V)

Limburgs initiatief voor Therapie en Integrale Personenzorg-Groep LITP Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT

Vacature hoofdarts in het LITP ( )

Het Limburgs initiatief voor Therapie en Integrale Personenzorg-Groep LITP, is een samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Limburg. Wij richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale en/of psychiatrische ondersteuningsbehoeften. Het kan gaan om korte of langdurige psychosociale en/of psychiatrische behandelingen en begeleidingen gericht op een maximaal herstel en ontwikkeling.

INHOUD:
• De hoofdarts zet voor de verschillende diensten van de Groep LITP een inhoudelijke lijn uit in verband met het medisch(e) beleid.
• De hoofdarts zorgt voor een actief HR beleid zodat artsen worden erkend in hun talenten en worden gestimuleerd vanuit hun passie.
• De hoofdarts zorgt ervoor dat medici actief betrokken worden bij het beleid op alle niveaus (maar dat de beschikbare tijd van artsen vooral klinisch wordt ingezet), heeft geregeld overleg met de doelgroepartsen, en organiseert - op af te spreken tijden - intercollegiale feedbackgesprekken.
• De hoofdarts neemt het voortouw op vlak van medische innovatie. Hij is inspirerend naar andere artsen op vlak van wetenschappelijke ontwikkelingen en evidence based practice.
• De hoofdarts vertegenwoordigt Groep LITP in diverse overlegorganen op lokaal, provinciaal, Vlaams en Federaal niveau i.v.m. medische aangelegenheden.
• De hoofdarts zorgt er mee voor dat de Groep LITP richtinggevend  is in de evoluerende geestelijke gezondheidszorg. Er wordt actief meegewerkt aan ontwikkelingen, tekorten of noden worden gedetecteerd en er wordt getracht om, met de diensten van de Groep, een antwoord te bieden.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be