Contact vvp

Vacatures

Psychiater - hoofdarts

P.C. Dr. Guislain - Broeders van Liefde Gent

PSYCHIATER - HOOFDARTS EN 24u KLINISCH WERK (Voltijds )

•als hoofdarts, bouwt u – in nauwe samenwerking met de directeur van het zorgdepartement - aan een geïntegreerd zorgbeleid, met focus op kwaliteit, patiëntveiligheid en klantgerichtheid

•u organiseert en coördineert de medische activiteiten binnen het ziekenhuis en bent lid van het directiecomité

•u stimuleert een innovatief medisch-inhoudelijk beleid en draagt er toe bij dat projecten tijdig en kwaliteitsvol geïmplementeerd worden, binnen een klimaat van verdere vermaatschappelijking en in een herstelgerichte filosofie

•u werkt als strategische partner een strategisch beleidsplan uit en staat in voor de concrete vertaling in operationele doelstellingen en de realisatie ervan

•u participeert in multidisciplinaire overlegplatformen en kan als gedreven netwerker bruggen slaan naar strategische partners

•u staat borg voor de organisatie, coördinatie en opvolging van de medische dienstverlening, rekening houdend met de wetgeving en vigerende reglementering

•u neemt de nodige initiatieven om de ziekenhuisartsen te betrekken bij de geïntegreerde werking van het ziekenhuis, bij de kwaliteitstoetsing van de medische activiteit en bij de uitbouw van de transmurale zorg

•als verantwoordelijke van het medisch departement coacht u het artsenteam dat aan u rapporteert

•als behandelend arts staat u in voor de medisch-psychiatrische opvolging, en bent u mee de sturende kracht achter het individueel behandelprogramma van patiënten

•samen met het multidisciplinaire team zet u mee het behandeltraject van patiënten uit

•voor de afdeling crisiszorg wordt u eveneens beleidspsychiater. Binnen deze opdracht bent u mee de stuwende kracht achter de verdere inhoudelijke uitbouw en therapeutische werking van deze dynamische afdeling. Hierdoor bent u eveneens binnen het regionaal netwerk betrokken.

•u werkt als behandelend psychiater binnen de cluster psychosezorg

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be