Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Bierbeek

Binnen het U.P.C. Sint-Kamillus is er een vacature binnen de doelgroep personen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis.Daarom zoeken wij een (kinder)psychiater

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

DOEL VAN DE FUNCTIE
De psychiater verricht psychiatrisch onderzoek en diagnostiek, voert psychiatrische behandelingen uit, met als doel het vermogen tot zelfsturing en zelfzorg van de patiënten te vergroten

ACTIVITEITENDOMEINEN
Als psychiater bent u eindverantwoordelijke binnen een interdisciplinair behandelteam voor het opzetten, evalueren en uitvoeren van diagnosestelling en behandelplannen voor residentieel opgenomen patiënten en patiënten die gevolgd worden in het kader van een outreachfunctie.
U draagt actief bij tot de netwerkvorming met andere voorzieningen in het kader van de uitbouw van het zorgcircuit voor de doelgroep.
Daarnaast bent u bereid om in kader van de poliklinische werking van het psychiatrisch centrum consultaties uit te voeren.
U neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek betreffende de doelgroep.

Solliciteren kan door je kandidaatstelling met gemotiveerd schrijven vóór 15 mei 2018.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be