bibliotheek vvp

Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Op bezoek bij Mr. en Mevr. Roes -Werken aan problematisch middelengebruik in de thuissituatie

Hendrik Peuskens

Inhoudstafel

1 | Drugs in huis 4
2 | Ik heb geen probleem – of toch ? 7
 2.1 | Harm reduction 8
 2.2 | Motiverende gespreksvoering 10
 2.3 | Herval 13
3 | Thuis ontwennen 15
4 | Wat met de kinderen ? 23
5 | Wat met de partners ? 27
6 | Zelfhulp 28

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be