bibliotheek vvp

Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Wachttijd 100 dagen bij psychische klachten

Kirsten Catthoor,

Wachttijden wegwerken?

Ambitieuze targets
De overheid moet ambitieuze targets durven opstellen om de wachttijden weg te werken, tegen 2022 zouden ze minstens gehalveerd moeten zijn. We dienen daarbij de wachttijden in alle organisaties begaan met ggz aan te pakken, van de eerstelijn tot en met de hooggespecialiseerde zorg in ziekenhuizen. Dit is te realiseren via een financieel groeipad opgenomen in het regeerakkoord.

Investeer in nulde- en eerstelijn

We dienen de nulde- en eerstelijnszorg massaal uit te bouwen en laagdrempelig en betaalbaar te maken. Dit zal de druk op de tweede en derde lijn verlichten.
Ook moeten we investeren in preventie en in ondersteuning van nuldelijnszorg, waarmee je onnodige doorverwijzingen vermijdt. Jongeren worden bijna even vaak vanuit een onderwijssetting als vanuit de gezondheidszorg doorverwezen, maar niet altijd terecht. Soms speelt onterechte ongerustheid, en die kan je wegnemen door doorgedreven preventie met bijvoorbeeld gezondheidsvaardigheden in het lessenpakket. Gespecialiseerde ggz-coaches in de nuldelijnszorg kunnen hun expertise inzetten om professionals in andere sectoren te ondersteunen.

Versterk verslavingszorg en crisiszorg jongeren

De capaciteit voor specifieke hulpverlening in de tweede en derdelijnszorg moeten we uitbreiden daar waar grote tekorten bestaan, zoals in de verslavingszorg en de crisiszorg voor jongeren.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be