Agenda vvp

Agenda

Het gekaapte brein (19u)

21
mrt

Om verslaving beter te begrijpen, is kennis van wat zich afspeelt in het brein nodig en onontbeerlijk.

De overtuiging dat stoppen en blijven stoppen met gebruik, alleen een kwestie van wilskracht is, schiet tekort in het begrijpen van verslavingsgedrag.

Wie dagelijks met mensen met een verslavingsproblematiek werkt, heeft nood aan meer steun door kennis over neurobiologische processen in de hersenen. Ook en in het bijzonder voor wie leeft met of zelf lijdt aan een problematisch gebruik van verslavende middelen. 

Alleen ontbreekt vaak een brug tussen theoretische modellen en de dagelijkse realiteit en hulpverleningspraktijk. 

Deze boekvoorstelling- met signeermoment- vindt plaats op de eerste lentedag van 2019 in het ziekenhuis.

Welkom en tot dan!


Info

op donderdag 21 mrt 2019

Plaats:
Kliniek St. Jozef vzw - Pittem

Organisatie:
VAD

Spreker(s):
Paul Van Deun

Moderator:
Eva Debusscher

Inlichtingen:
Inschrijven kan via mail directiesecretariaat@sjp.be
sint Jozef website

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be