Agenda vvp

Agenda

Studienamiddag 'Suïcidepreventie bij ouderen.

21
mrt

Praktijkgerichte adviezen voor zorgverleners

Programma
13u          Onthaal
13u30      Welkom en inleiding - Prof. dr. Gwendolyn Portzky (VLESP)
13u45      Suïcide bij ouderen: prevalentie, psychologische factoren en preventiemogelijkheden - Dr. Anke Bonnewyn (UPC KULeuven)
14u15      De rol van zorg- en hulpverleners in de preventie van suïcide bij ouderen: voorstelling nieuwe richtlijn en e-learning - Eva Dumon en Saskia Aerts (VLESP)
14u45      Praktijkvoorbeelden

    Bespreekbaar maken van doodswens en suïcidegedachten bij ouderen - Eva Van den Broeck (CGG-SP)
    Klinisch-ethische reflecties bij de doodswens van ouderen - Dr. An Haekens (Alexianen Zorggroep Tienen)
    Geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen: methodieken en tools

15u45      Slotwoord

Info

op donderdag 21 mrt 2019

Plaats:
Lamot - Mechelen

Organisatie:
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

Inlichtingen:
inschrijvingen

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be