Agenda vvp

Agenda

Sectie Filosofie en Psychiatrie 20u - 22u

09
mei

Marc Ledoux

Voorstelling Franse filosoof Henri Maldiney

In Vlaanderen is de vertrouwdheid met een andere taal verschoven van het Frans naar het Engels. Dit heeft een belangrijke weerslag in de menswetenschappen. De toegang tot ontwikkelingen van de filosofie en de psychopathologie m.n. in Frankrijk is, behalve enkele uitzonderingen, sterk afgenomen, en zo ook de belangstelling ervoor. Dit is jammer als we bedenken hoe we de ontwikkelingen binnen de Franse fenomenologie, met o.m. Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Levinas en psychiaters als Minkowski, Tatossian, uit het oog verliezen.
Onder hen ook, de hier minder bekende fenomenoloog Henri Maldiney, door prof. Jacques Schotte nochtans eind jaren zestig in ons vakgebied en in onze contreien geïntroduceerd. Zijn werk heeft zich ontwikkeld in de articulatie van een fenomenologie van kunst, taal en psychopathologie. De ontwikkeling van kernbegrippen als ritme, het ‘opene’, oorsprong, crisis, ex-sistentie (het bestaan in precessie van zichzelf) en het pathische (ervaring en beproeving) is uitgemond in nieuwe concepten van transcendentie : transpassibiliteit en transpossibilteit.
Transpassibiliteit en transpossibiliteit bepalen twee manieren om in transcendentie te bestaan. De zieke persoon confronteert ons met de mislukking van de transpassibiliteit in de schizofrenie en van de transpossibiliteit in de manisch-depressieve psychose.
Marc Ledoux is langdurig en diepgaand vertrouwd met het werk van Maldiney en geëngageerd in het slaan van bruggen tussen filosofisch en klinisch denken en handelen.

Inschrijven kan via hier

Accreditering wordt aangevraagd


Lezing

op donderdag 09 mei 2019

vvp activiteit

Plaats:
UPC KU Leuven campus Kortenberg, Leuvensesteenweg 517

Organisatie:
Sectie psychiatrie en filosofie van de VVP

Spreker(s):
Marc Ledoux (Dr. sociologie, lic. filosofie)

Moderator:
Robert Maebe

Documenten:
uitnodiging_sectie_psychiatrie_en_filosofie.pdf

Accreditering

Organisatornummer: 2.862

Erkenningsnummer activiteit: 19036847

Rubriek: 6

Accrediteringspunten: 2

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be