Agenda vvp

Agenda

'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde

13
dec

De opleiding richt zich op zorgverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gaat in op palliatieve zorg en levenseindeproblematiek bij psychiatrische patiënten.

Thema’s die aan bod komen zijn: fysieke pijn en (psychisch) lijden, rouw en verlies, euthanasie, wetgeving, ethiek, suïcide, facts & figures, ... Hierbij wordt ook ingezet op de laatste wetenschappelijke bevindingen en op integratie en implementatie in de praktijk. 

De opleiding is een combinatie van theoretische uiteenzettingen, casusbespreking en uitwisseling in groep waarbij veel aandacht is voor eigen inbreng en vraagstelling. Vanwege de interactieve opzet wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20 deelnemers

Wetgevend kader in palliatieve zorg  met o.m. wils(on)bekwaamheid, patiënten rechten, therapie beperkingen, niet-behandelbeslissingen, euthanasie en medische uitzichtloosheid  –  uitwisseling

Accreditatie E & E is aangevraagd

Info

op donderdag 13 dec 2018

Plaats:
Cultuurcentrum Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde

Organisatie:
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Spreker(s):
Prof. dr. Joris Vandenberghe en mevrouw Sylvie Tack

Inlichtingen:
Tel. 02/255 30 42
nathalie.fobe@palliatief.be
Website

Documenten:
psy___paliatieve_zorg_en_levenseinde_flyer.pdf

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be