Agenda vvp

Agenda

Herstelgerichte psychiatrie in de praktijk. Een multidisciplinair perspectief

14-14
dec

9.30-10.30:  3 sprekers van telkens 20 minuten: HERSTEL
Stijn Vanheule, Peter Adriaensen, Caroline Vanderkinderen

10.30u-11u Nabespreking met discutanten: Chantal Van Audenhove, Willy Vandamme

11u-11.30 Pauze

11.30-12.30u:  3 sprekers van telkens 20 minuten: DIAGNOSTIEK
Philippe Delespaul, Kirsten Catthoor, Inez Germeys

12.30u-13u Nabespreking met discutanten: Ingrid Lammerant, Bob Cools

13-14u Lunch

14u-14.30 Rob Sips - Key note

14.30-15.30 3 sprekers van telkens 20 minuten: BEJEGENING
Yvonne Denier, Joris Vandenberghe, Jeroen Kleinen

15.30-15.45u Korte pauze

15.45u-16u15 Nabespreking met discutanten: Caroline Thierveldt, Piet Bracke
16u15-16.45u Jim van Os sluit af

16.45 tot 18u Netwerkborrel

Accreditering artsen is aangevraagd.
inschrijvingen via info@psychosenet.be

Info

van vrijdag 14 dec 2018 om 09u00
tot vrijdag 14 dec 2018 , 18u00

vvp activiteit

Plaats:
provinciehuis te Leuven

Organisatie:
I.s.m: Psychosenet België, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, de KU Leuven, UGent en de Universiteit van Maastricht

Inlichtingen:
info@psychosenet.be

Documenten:

symposium_14_dec.pdf

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be